Lưu trữ thẻ: Tảo khoáng Vĩnh Hảo

Tảo Spirulina Vĩnh Hảo chất lượng quốc tế

Tảo Spirulina Vĩnh Hảo chất lượng quốc tế

Nhờ nguồn nước khoáng giàu bicarbonate, khoáng chất và điều kiện thiên nhiên ưu đãi, tảo khoáng Spirulina Vĩnh Hảo sinh trưởng rất tốt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ điều trị. Quá trình nuôi trồng tảo Spirulina tại Việt Nam Năm 1960, các nhà khoa học Pháp […]

Call Now Button